Category: Громадське об’єднання

Громадське об'єднання

Про Громадські Об’єднання Від 22 03 2012 4572-vi

31 Закону про громадські об’єднання, громадські об’єднання, відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій за порушення законодавства несуть відповідальність, передбачену цим та іншими законами України. Законом передбачено, що даний термін може бути продовжений суб’єктом державної реєстрації за необхідності, але не більше ніж на 15 робочих днів. Утворення громадського об’єднання здійснюється на установчих зборах його засновників та оформлюється протоколом. Установчі збори засновників є правомочними, якщо на них присутні не менше двох осіб.

громадське об'єднання

У Законі закріплений інший «складник» цього принципу – у разі саморозпуску громадського об’єднання його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням такого об’єднання на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об’єднанню, а в разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету. Таким чином, навіть у разі припинення об’єднання «претендувати» на будьяке майно чи кошти засновники чи члени (учасники) не можуть. Засновником громадської спілки не може бути юридична особа приватного права, якщо засновник (власник істотної участі) цієї юридичної особи внесений до переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції. Уповноваженим органом з питань реєстрації місцевих осередків всеукраїнських (міжнародних) громадських організацій, які діяли зі статусом юридичної особи на день введення цього Закону в дію, є відповідний орган, в якому зберігається реєстраційна справа місцевого осередку на день введення в дію цього Закону.

Для того, щоб тут з’явився текст помилки, виділіть його мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Максимальний розмір виділеної фрази — не більше символів. Краще за все виділяти слово або фразу цілком, а причину помилки чи свій варіант вказувати в полі нижче. Також можна вказати своє ім’я та e-mail, щоб адміністратор зміг уточнити незрозумілі моменти. Постанову Верховної Ради України “Про порядок введення в дію Закону України “Про об’єднання громадян” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 505).

Найменування громадського об’єднання визначається рішенням установчих зборів під час його утворення. Вимоги цієї статті застосовуються також щодо рішень стосовно створення нового громадського об’єднання, які приймаються у зв’язку з реорганізацією громадського об’єднання. Громадські об’єднання можуть здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Вільний вибір території діяльності передбачає право громадських об’єднань самостійно визначати територію своєї діяльності, крім випадків, визначених законом.

Вступне Заняття З Ромськими Дітьми У Сезонному Поселенні

Документи потрібно подати до державного реєстратора протягом 60 днів після проведення установчих зборів. «Діяльність громадських організацій, н.в.і.у.» стосується більшості громадських організацій. Інститут теоретико-правових реформ досліджень у сфері юстиції та інноваційних проектів” – Чижмарь К.І. Проєкт реалізований завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку , за фінансової підтримки уряду Великобританії в рамках проєкту USAID/UK assist https://ruzhin.org.ua/ «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» та за сприяння проєкту SURGe, що фінансується Урядом Канади. Добрий день, ми створили громадську організацію і тепер до нас вступили в члени особи внутрішньо переміщені, як це можна вказати в документах. Всі документи подаються (надсилаються) в 1 примірнику (за виключенням надсилання поштою).

Строк розгляду документів та реєстрація громадської організації здійснюється протягом 3 робочих днів, безкоштовно. Строк може бути продовжено реєстратором до 15 днів. Власна назва громадського об’єднання не повинна бути тотожною власним назвам інших зареєстрованих громадських об’єднань. НАДС 06 листопада 2019 року оголошено відбір представників громадських об’єднань та закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку у сфері публічного управління та адміністрування, до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби. Найменування громадського об’єднання складається з двох частин – загальної та власної назв.

Та діяльності будь-яких громадських об’єднань на рівних умовах. Принцип публічності зобов’язує всі громадські об’єднання надавати інформацію про свою діяльність і мету. Проте не всі юридичні особи можуть утворити громадську спілку. Юридична особа подає відомості про її найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код. Процедура реєстрації є безкоштовною і займає максимум 7 днів, якщо з документами все гаразд.

Місцевий Індекс Прав Людини

У загальній назві зазначається організаційно-правова форма громадського об’єднання («громадська організація», «громадська спілка»). Реєструють громадські об’єднання районні управління юстиції. Після розгляду документів і прийняття позитивного результату інформація про громадське об’єднання вносяться в реєстр громадських об’єднань, і видається свідоцтво. У разі повернення документів на доопрацювання чи відмови у реєстрації обов’язково повинен бути висновок за результатами правової експертизи.

Статут громадського об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи (у разі, якщо наявність статуту такого об’єднання передбачена рішенням про його утворення), може не містити положень, передбачених пунктами 5-8 частини першої цієї статті. У разі утворення громадського об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, рішення, передбачені пунктами 5 та 6 частини другої цієї статті, приймаються, якщо наявність статуту та/або утворення (обрання) органів управління передбачено рішенням про утворення такого об’єднання. Проте встановлюються й обмеження щодо утворення і діяльності громадських об’єднань. Крім того, громадські об’єднання не можуть мати воєнізованих формувань. Рішення про саморозпуск громадського об’єднання приймається у порядку, встановленому статутом цього об’єднання. На відміну від об’єднань зі статусом юридичної особи, громадська організація без такого статусу не зобов’язана вести бухоблік, подавати фінансову, статистичну та будь-яку іншу звітність, сплачувати податки (ст. 23 Закону № 4572).

У разі внесення змін до статуту громадського об’єднання, їх необхідно внести і до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Для цього уповноважена особа подає до територіального органу Міністерства юстиції України заяву та пакет документів. Статут громадського об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи (у разі, якщо наявність статуту такого об’єднання передбачена рішенням про його утворення), може не містити положень, передбачених пунктами 5-8 (стаття eleven Закону України “Про громадські об`єднання”). Як бачимо, щоб зареєструвати громадську організацію без статусу юридичної особи, Статут подавати не обов’язково. Однак засновники мають повне право затвердити Статут для своєї організації, який, на відміну від громадського об’єднання, що має статус юридичної особи, не міститиме відомостей про її майно та порядок його розподілу в разі припинення. Так, обов’язково.

Навігація

Якщо бібліотека або музей створені фізичними особами або юридичними особами приватного права, тоді вони можуть заснувати громадську спілку. Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу. У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує його повноваження.

Contact Us

(877) 949-2872

About

Become A NYS EMT campaign was created and funded by Rescue Training International to promote the EMS field and to recruit our future EMS providers and leaders. At Rescue Training International we strive to empower and educate those who wish to begin their journey in Emergency Medical Services. We offer courses to become a New York State Emergency Medical Technician with a blended online didactic and in-person skills option. For more information go to Rescue Training International